Raporlama MODÜLÜ

Sayax Modülleri içerisinde yer alan tüm verilerin belirli parametrelere göre listelenmesi, grafiğe dökülmesi, karşılaştırmalarının yapılması mümkündür. G-DUY, N-DUY I ve N-DUY II arşiv verilere ek olarak mevcut PMUM sisteminden otomatik olarak veri çekilir Seçilen tarih aralıklarında ve seçilen parametrelere uygun olarak renkli ekranlarda tablolar oluşturulabilir Veriler grafiklerle dökülebilir, excel’e aktarılabilir, firmaya özel raporlar oluşturulabilri Belirlenecek firma ekranları ile tüm verilerin birbirleriyle ilişkileri anlık takip edilebilir Firma KPI’larına uygun performans raporları tasarlanabilir Tüm diğer modüllerle entegrasyon sonucu yurtdışı piyasa verilerinden anlık sayaç tüketimlerine kadar tüm verilerinin birbirleriyle entegre raporları üretilebilir

NAME

 

NAME

 

NAME