Santral YÖNETİMİ

Bu modülle üretim santralinin uzun ve orta vadeli planlanmasından başlayarak, günlük planların hazırlanması, MMS ve DGPYS sistemine gerekli bildirimlerin yapılması, alınan talimatların takibi, YAL/YAT stratejilerinin belirlenmesi için gerekli analizler, günlük üretim programlarının yapılması ve uzlaştırma raporlarının hazırlanmasına kadar tüm süreç yönetilebilir.

NAME

 

Üretim Yönetimi

Yıllık, aylık ve günlük üretim bütçe/planların hazırlanması
Su, kot, rezerve, rüzgar tahmini vs durumuna göre detay günlük üretim planlarının hazırlanması Müşteri tüketim, ikili anlaşmalar ve fiyat tahminlerine göre alternatif planların hazırlanması
Santral üretim programlarının santral ara yüzlerinden bildirimi, anlık iletişim
Uzun dönemli bütçe/plan gerçekleşme raporları
Santral günlük üretim performansı ve faaliyet raporları
Saatlik, günlük, aylık ön uzlaştırma raporları, alacak borç takibi
Nihai uzlaştırma raporları, üretim ticaret özet ve detay raporlar
Meteorolojik gerçekleşme ve tahmin veri takibi
Arıza/bakım faaliyetleri raporları
Santral üreim gerçekleşmelerinin röle, scada, osos veya manuel girişle takibi
3. Parti yazılımlarla entegrasyon olanağı

NAME

 

GÖP Modülü

Günlük planlara bağlı olarak MMS sistemine girişler (kademeli saatlik, blok, esnek teklifler)
MMS sistemine ikili anlaşmaların girişi ve onayı
MMS sisteminden alınan talimatların çekilmesi, otomatik maillerle bildirimi
EPİD Verilerinin takibi (GÖP Arz Talep, DGP Talimatlar, YEKDEM vs)
Onaylanan üretim programının üretim takip modülüne otomatik aktarımı
PMUM Sistem Alış Satış onaylarının çekilmesi, email bildirimleri

NAME

 

DGP Modülü

EAK, KGÜP girişleri. Tüm DGP web service işlemleri.
YAL/YAT stratejilerinin belirlenmesi için gerekli analiz ekranları
YAL/YAT tekliflerinin DGPYS girişlerinin web service üzerinden yapılması
MKÜD, YEKDEM girişlerinin web service üzerinden yapılması
Güncel üretim programının ve alınan talimatların üretim web modülüne otomatik aktarımı
PFK, SFK işlemleri ile DGPYS web service bildirimleri
Günlük rapor, kısıt rapor, arıza bildirimlerinin otomatik indirilmesi, görüntülenmesi
GİP (Gün içi piyasa) özel bildirim ekranları hazırlanması olanağı ve web service entegrasyonu
Alınan talimatların email, sms bildirimleri, görsel ve işitsel uyarılar

NAME