TİCARET MODÜLÜ

Bu modülle elektrik piyasası ve ilgili paralel piyasa verilerini, piyasa kurumlarının haber, duyuru ve mevzuat değişikliklerini takip etmek mümkündür. Bununla birlikte portföy ve piyasa tahminleri, piyasa simülasyonları, sınır ötesi ticaret, ikili anlaşmalar yönetimi ve portföy optimizasyonu işlemleri yapılabilir.

Piyasa Verileri Yönetimi

G-DUY verileri
Günlük piyasa raporları (piyasa özet ekranları, anlık bildirimler)
Tüm verilerin sayısız grafiklerle karşılaştırmalı gösterimleri
Fiyat analiz ekranları ve raporlar (TL/ Euro/ USD)
Veri analiz ile tüm piyasa verilerinin karşılaştırmalı ve filtreli analizleri
TEİAŞ günlük ve aylık rapor verilerinin tablo ve grafiklerle gösterimi
İşletme verileri, alınabilir güç, üretim verileri, gelen su vs gibi çok sayıda verinin takibi
EPDK, TEİAŞ, PMUM, TCAT vb haber ve duyuruların anlık takibi, email bildirimleri
PMUM günlük parametreler, DGP talimatlar vb ile tüm EPİD verilerinin takibi
Mevzuat takibi, kanun, kararname, yönetmelik, kurul kararlarının takibi
Batı hattı doğalgaz girişi, doğlagaz, petrol, kömür vb fiyatların takibi
Kurlar, sanayi kapasite kullanım oranları gibi finansal verilerin takibi
Ücretsiz ve lisanslı firmalardan gerçekleşme ve tahmini meteorolojik verilerin alınması
Tüm piyasalar için geçmişe dönük arşiv verileri

NAME

 

NAME

 

Ticaret Yönetimi

Yurtiçi ve yurtdışı ikili anlaşmalar takibi, maliyet ve karlılık analizleri
TCAT ihale duyuruları, ihale sonuçları vb TCAT takibi, anlık bildirimler
Cross Border muhatap firma kayıtları, kontrolü
Cross Border TCAT çizelge hazırlama, bildirim ve kontrolleri
Yunanistan ihale duyuruları, ihale sonuçları, anlık bildirimler ile piyasa verileri, analiz ve raporları Romanya, Macaristan, İtalya, Yunanistan, EEX piyasa fiyatları, anlık bildirimler
Macaristan, Yunanistan İtalya ve EEX futures (Quarter, Base, Peak vs) verileri
Yurtdışı piyasalar fiyat karşılaştırma, analiz ve raporlalamalar
İkili anlaşmalar performans raporları (anlaşma, bölge, ülke vs kırınımlarında)
İkili anlaşmalar teminat ve nakit akışı yönetimi
İkili anlaşmalar sözleşme ve teminat onay süreci yönetimi
Türkiye, Yunanistan ve Bulgaristan enerji ve aracı firmalarının firma kartları ile takibi
İkili anlaşma sözleşme ve ürün türü tanımlamaları, ikili anlaşma kartları
MMS ikili anlaşma bildirimi ve onayı
Spowex ikili anlaşmalar platfotmu ile entegrasyon imkanı

NAME

 

NAME

 

Piyasa Simülasyonu

Ulusal yük ve fiyat tahmin modelleri (firmaya özel model uyarlama olanağı)
Devrede olan ve devreye alınacak tüm santral bilgileri (eff, kapasite, yakıt vs)
Kısa, orta, uzun dönemli talep ve fiyat tahminleri, analiz ve raporlar
Merit order bazlı, parametrik, ulusal piyasa simülasyonları
Marjinal santral tespiti, alınabilir güç tahmini, analiz ve raporları
3.parti firmalarla entegrasyon imkanı

NAME

 

NAME